Menu 0977908962
Vỏ quế hồi dương, thông huyết mạch
Vỏ quế hồi dương, thông huyết mạch
Quế gồm nhiều chủng loại ở Việt Nam , có 4 loài phổ biến là quế đơn hay quế bì, quế quan (quế ống), quế thanh (quế bì), quế rành (quế lợn). Các loài...

Đối tác - Khách hàng

Thông báo